GTG Shipping, Thailand

Transport av Ert bohag/flyttsaker till Thailand? Kontakta mig på min mail här; chaiyaphum@glegolo.com

Skeppa styckegods pallar, eller hel containerlast. Välkomna med Era förfrågningar

Läs gärna följande artiklar om transporter skrivna av mig, klicka på forum Sawatdee eller direkt här på hemsidan, under menyn upptill, Transport och flytt!

Chaiyaphum MMMDCLXVI,

18 augusti 2019

90,1 kilo - 88,4 kilo (30 km) 1 timme 58 minuter

Första vikten är morgonvikten

Andra vikten är direkt efter cykelturen

Valuta-kurs; 3,200  uppåtAtt vara vän med alla, är helt omöjligt,

men att göra alla förbannade är gör-enkelt!!

Lördagen avverkades i tysthet här. Hade så gott som ingenting mer att göra än att ta min cykeltur på 25 kilometer, och sedan så satt jag vid datorn och jobbade med 4 stycken olika frakt-förfrågningar till Thailand och till Israel. Alltid kul detta med jobbet, och skall säga att jag har inte haft så mycket att göra med flyttningar någonsin tidigare, under åren hemma i Sverige, som jag haft de sista 5 åren här i Thailand.

Datorn är en fantastisk kollega och medhjälpare, och man kan verkligen träffa kontakter och eventuella kunder, hur lätt som helst. Tillgängligheten idag med datorn, motsvarar många miljoner i reklam-kostnader förr om åren skall sägas.. Ja jag har t.om börjat fundera på att utöka lite grand. Mina tankar går ju som så som jag sagt tidigare.

Att härjar jag med Thailand här borta i Sydost-Asien, så kan ju jag lika gärna ävenledes härja med andra länder här runt omkring som typ; Vietnam och Kambodja, och kanske i viss mån även Philippinerna.. Ja vi får se. Jag vill ju heller inte helt fastna vid datorn, och icke kunna leva mitt liv, så lite balans måste det också finns mellan arbete och leva sitt liv.

Jag läste att Thailands riksbank hade sänkt räntan, och normalt sett så gör man detta för att få ned värdet på den egna valutan. Den försvagades också lite grand. Men kunde vi svenskar se något av detta? N E J det gick inte. Tvärtom vår svenska ursvaga valuta, som ju helt har urholkats av sossarna och miljöpartiet, ihop med den anskrämliga mängd nykomlingar de släppt in i landet, fortsatte i vanlig takt att sjunka gentemot en s.k. "försvagad" baht....
 
Sverige har blivit ett frimärks-land tyvärr, med en lika skicklig regering som de andra frimärks-länderna... Tyvärr jag ser framtiden med stor oro, då det inte finns något att tro på längre i Sverige. Vi har ingen arbets-kraft ens tillgänglig i Sverige, även om vi plötsligt skulle få en högkonjunktur.
 
Blir det så, så blir det ändå de vanliga svenskarna som får jobba ihop till “notan”. Våra nykomlingar där är det alldeles för få som passar in, och har den skicklighet och kunskap som kräves. Vi får hoppas att åtminstone några av utlänningarna besinnar sig, stiger upp från sofflocket, och börjar att bli lojala med sitt nya hemland, som tagit emot dom, och närt dom vid sitt bröst....Forts. På Göteborgs-historian..... Citat... Dess läge har först genom de under åren 1915—17 verkställda undersökningarna kunnat fastslås. Samhället gick, tack vare sitt lyckliga läge, snabbt framåt men erövrades och nedbrändes av danskarna 1611. Sedan fred blivit sluten genom det stora offer, som brukar kallas »Älvsborgs lösen», gjordes början till samhällets återuppbyggande.

Men då Gustaf II Adolf 1619 besökte platsen, beslöt han att anlägga en helt ny stad, det nuvarande Göteborg, som sålunda. haft icke mindre än fyra föregångare. Redan 1619 erhöll Göteborg interimsprivilegier. Stadens »stora privilegiebrev» är daterat i Stockholm den 4 juni 1621.

Stadens första bebyggare utgjordes, utom av svenskar, som på Konungens befallning mer eller mindre frivilligt flyttade dit från de förutvarande städerna Nylöse och hisingska Göteborg, till stor del av inflyttade utlänningar, framför allt holländare, som Gustaf II Adolf låtit inbjuda till bosättning i den nya staden, men även skottar och tyskar samt ett mindre antal engelsmän.

Till följd av den holländska kolonisationen fick Göteborg en till en viss grad holländsk' prägel. De efter holländsk förebild byggda kanalerna utgör än idag ett talande bevis härpå. Staden befästes med skansar och vallar, och omkring huvudvallen framdrogs emvall- grav. Fästningsanläggningarna utvidgades och omgestaltades under Karl XI:s tid i anslutning till en av Erik Dahlberg utarbetad plan;

Skansarna »Kronan» och »Lejonet» är bevarade minnen härav. Ännu vid 1800-talets början var den egentliga staden begränsad till området innanför vallgraven och omgiven av de gamla fästningsverken. Redan tidigt bosatte sig emellertid en del av stadens borgare utanför dessa fästningsverk.

Och så småningom uppkom en del förstadssamhällen, Haga, Masthugget m.fl., så att det nuvarande Göteborg omsluter samtliga äldre stadsområden, från Gamlestaden, det forna Nylöse, och Kortedala i nordost till Järnbrott, Älvsborg och det hisingska Göteborg västerut.
 
Området söder och öster om älven utgöres dels av donationsjorden, dvs. det för stadsbebyggandet ursprungligen upplåtna området, dels av annan till donationsjorden icke hänförlig areal, som tid efter annan införlivats med staden. Inom den administrativa länsindelningen är Göteborg i sin helhet beläget i Göteborgs och Bohus län.

Den gamla, historiskt betingade landskapsindelningen delar staden på två landskap. Av de norr om älven belägna delarna är nämligen Tingstadsvassen, Backa och de från Björlanda inkorporerade områdena belägna i Bohuslän, medan staden i övrigt ligger i Västergötland. Fr.o.m. 1800-talets ingång ändrades stadens utseende radikalt.
 
Vallar och utanverk raserades och 'staden utvidgades i omfång. Kanalerna måste delvis fyllas igen för att bereda plats åt den ökade trafiken, stora summor nedlades på hamn- och kajanläggningar. Dessutom har spårvägs- och järnvägslinjer tillkommit, husen vuxit i höjd, och kring en nästan ren affärs- och kontorsstadsdel med bank- och affärsfastigheter (citybildning) har bostads- och fabriksstadsdelarna grupperat sig. Slut citat....

HandskakChaiyaphum MMMDCLXV,

17 augusti 2019

89,0 kilo - 88,5 kilo (25 km) 1 timme 36 minuter

Första vikten är morgonvikten

Andra vikten är direkt efter cykelturen

Valuta-kurs; 3,198  nedåtÄlskling, kommer du till sängs snart?

Ja, jag skall bara först svara en till anonym idiot på internet!!!

Ja ni läsare har haft det så bra, så himla länge nu, så nu skall jag under ett par kapitel avsluta detsamma med Göteborgs historia, så ni fattar hur viktig Göteborg är, och alltid har varit för hela Sverige, OCH Skandinavien (Norge+Danmark). Vi har alltid varit den stora inkörs-porten ifrån den stora vida världen utanför.

Vi i Göteborg har sett till så att t.ex. 08:orna har haft exotiska frukter på sina bord, snygga kinesiska kläder, och keramik i sina hem, och vi har sett till så dom fått lära sig vett och etikett. Sedan att 08:orna i vanlig ordning har snott och kopierat allting ifrån Göteborg, och tagit åt sig äran, är ju en sak som bara kommer så naturligt för dom, så ingen reagerar längre.

Gröna Lund kopia av vadå?? Ja gissa en gång!! Kanon-landskamper i fotboll var alla spelade i Göteborg, men stals upp till staden utan själ.... Alla stora artister startade alltid i Göteborg på jättekonserter som Tina Turner, Bruce SpringSteen, Rolling Stones, Elton John m.m.

Strax så tog 08:orna över, med de sedvanliga skattepengarna och mutade sig fram till dessa evenemang. Ja allting som startat i Sverige en gång, den starten har alltid varit i Göteborg när det gäller den internationella närvaron. Men vi får ta det som det är, det är svårt att konkurrera med “lillebror” däruppe i “lilla Norrland”. Men här kommer då första delen av Göteborgs historia..citat; Den smala flik av Västergötland, som vid Göta älvs utlopp skjuter in mellan Halland och Bohuslän, utgjorde under medeltiden och början av nyare tiden den enda del av Sverige, som nådde fram till Västerhavet. Betydelsen för riket att på denna landremsa få till stånd en lämplig utfartshamn ligger i öppen dag.

Sverige vågade dock ej på länge lägga någon stad närmare havet än det urgamla Liodhus eller Gamla Lödöse, bortåt fyra mil från älvmynningen något söder om Lilla Edet. Detta medförde snart nog, att varje fartyg vid Bohus måste betala tull till norrmännen. Staden, vars konturer först genom verkställda grävningar på bekostnad av Göteborgs stad blivit kända, hade sin blomstringstid under 1200—1400- talen.
 
De första utgrävningarna ägde rum åren 1916—20. För att få en stad närmare älvmynningen grundade Sten Sture d. ä. år 1473 en ny stad vid Säveåns utlopp i Göta älv, dvs. där nuvarande stadsdelen Gamlestaden är belägen. Även detta område har under åren 1915—18 varit föremål för vidlyftiga grävningar, som givit intressanta resultat. Staden skulle heta Götaholm, men namnet ändrades snart till Nya Lödöse eller Nylöse.

Det nya samhället brändes emellertid flera gånger av danskarna, och då handeln ej blev av den betydelse man väntat, befallde Gustaf Vasa 1542, att borgarna skulle flytta ännu närmare havet till trakten av Älvsborgs slott inom det område ute vid Klippan, där nu Carnegieska bruket ligger. Där anlades även en stad som fick namnet Älvsborg.

Slottet såväl som staden förstördes emellertid redan 1563 av danskarna, och invånarna återflyttade till Nylöse, som fick nya privilegier år 1572. Uppehållet här blev emellertid icke långvarigt. Redan 1603 utfärdade Karl IX interimsprivilegier och är 1607 slutgiltiga privilegier för en ny stad, som han kallade Göteborg, det hisingska Göteborg, eller Göteborg på Hisingen mitt emot Gamla Älvsborg. Citat... Forts. i morgon....Annars idag den 16:e augusti, så har jag börjat planera för lite resande framåt i tiden. Ja först vill jag nog gärna klara av september, och den riktiga regnperioden här med risk för översvämningar förstås. Så jag ligger lågt fram till oktober. Jag har då dessa resplaner ihop med Yongan, och kanske också barnen, vi får se om barna skall med..

Men först skall vi dra till Chainat västeråt runt 27 mil från Chaiyaphum. Vi stannar där 1 natt, och träffar Hangnam (Anders) med fru, och drar sedan ned till Kanchanaburi (bron över floden Kwai ni vet), som ligger drygt 18 mil ifrån Chainat, och där kör vi 1 eller 2 nätter ihop med min gamle fotbolls-polare sedan 1979 Johan Å.... Denna resa skall bli skitkul, 2 kanonkillar och kul att tjöta med...

Sedan hem, och vila upp sig, för att sedan faktiskt hoppa upp på hästen igen, och köra nedåt till Ban Phe i november månad, och försöka träffa en gammal barndoms-kompis där, och också några andra känningar där nere. Resan ned till Ban Phe är på drygt 49 mil enkel väg, så det är surt och långt att köra..

HandskakChaiyaphum MMMDCLXIV,

16 augusti 2019

90,3 kilo - (0 km)

Första vikten är morgonvikten

Andra vikten är direkt efter cykelturen

Valuta-kurs; 3,200  nedåtsirap i Paris,

blir baklänges sirap i Paris

Jag läste idag om lånesituationen lite grand i Thailand, och det är absolut ingen rolig läsning. Jag är absolut ingen national-ekonom, så jag kan heller inte förutsäga som en profet, att det och det kommer att hända då och då, bara för att hela befolkningen har lånat och belånat i stort sett allting som går att låna på.

Men visst kallas detta för en lånebubbla, och det är väl en typ av tillfällig ekonomi-bubbla som egentligen är ganska värdelös, och i längden inte gagnar någon, varken låntagare eller långivare.... Bankerna i Thailand har försökt att kartlägga hur folk lånar o.s.v. Och siffrorna verkar vara direkt nedslående.

Men en sak som förundrar mig, och det är att bankerna själva är förundrade? Dom vet väl för helsicke vad dom har lånat ut, och vad dom har i borgen? Klart att dom inte är förvånade, det är bara förbannad lögn, för att försöka vara oskyldiga, och bara skylla på de outbildade människor som belånat allt i sin närhet plus lite till...

Thaiarna kommer på obestånd redan ifrån start i myndig ålder, alltså runt 20: års-åldern, och börjar direkt att låna stålar. Ja det är så enkelt att låna, och ingen thai orkar ju se framåt i sina liv. Så om dom har ett arbete och tjänar 15.000 baht per månad, så är det absolut inga problem om bilen kostar 9.000 baht i månaden att ge till banken.
 
Att man sedan har bensin reparationer, el, vatten ,internet, och mat till sin familj, och inte minst ofta hyra. Så är dom helt chanslösa att betala på denna bil redan ifrån start. Den störste bilägaren i Thailand utan konkurrens är bankerna (inkasserade bilar), de största husägarna utan konkurrens är bankerna (pantsatta hus, och det skulle inte förvåna mig om att den nästan störste markägaren är också den bankerna...

De unga börjar låna i 20 års-åldern, och sedan håller dom på fram till pensionen, då katastrofen verkligen kommer, om den inte redan kommit tidigare, ty nu är ju arbetslivet slut, hur skall man betala nu då?? Jag skall nu ge Er siffror som kommer att få Ert eventuella hår att resa sig på Er, när ni läser dom.Siffrorna är så fruktansvärt höga, ja ofattbart höga, så hur detta landet har lyckats dupera en hel omvärld så länge, och ha en såpass stark valuta som dom har i sin thai-baht, ja det övergår mitt lilla förstånd. Thailand om vi går tillbaka till 1991, hade då belåning i sina hushåll 49% av sin brutto-national-produkt (BNP).. Och den siffran är inte att leka med,,

Idag ligger denna siffra på fantastiskt höga 78,6% av nationalprodukten.... I pengar sett så är den totala belåningen av de thailändska hushållen hela; 2,8 triljoner baht, alltså hela; 2 tusen 800 miljarder baht...., Ja nästan hela bruttonational-produkten.... Hur fan driver man ett land på det sättet, och godvilligt låter varenda fattig sate sätta sig i skuld precis hur som helst.

Ja sök pengarna när man inte förstår sammanhanget, då finner man allting. Det finns alltid människor som tjänar pengar när människor förlorar pengar, detta är ju lika självklart, som att jag ger dig 100 kronor i näven, du får 100 kronor, och jag förlorar 100 kronor, så några i Thailand tjänar storkovan på att landet går i graven i stort sett.

Folk här där jag bor, jag tror varenda människa, säljer land för att få in stålar, och komma upp sig i näringskedjan i byn. Och när marken är borta, så kommer strax pengarna att försvinna, och då ligger man så illa till som man bara kan göra. Ty nu har man också tappat möjligheten att gro mat till familjen....

Thailand ligger bland tio i topp bland 89 länder runt om i världen med sin belåning, och de ligger på en inte så fint hedrande 3:e plats bland 29 länder  sydost-Asien..... De ligger alltså i topp p.gr.a. HÖG belåning inget annat...     
Thai-människorna är fortfarande extremt primitiva i sin syn på konsumtion. De är fortfarande i sin kultur där Afrika också ligger, alltså stor fet mage  =rik människa... Stort spendersamt party = rik familj o.s.v.

Det finns liksom ingen mental spärr hos dom alls, inget försvar alls, och det blir också deras fall till slut. De kan inte i sin sinnevärld förstå en falang, där falangen sparar i 11 månader, för att kunna unna sig, och ge sin familj en drömsemester under den 12.e månaden. Yongan tycker fortfarande t.ex. att "holiday" är något löjigt som falang hittat på.Man kan inte “äta” semester, och då är det lika värdelöst som blommor i trädgården. Varför då? Jo säger Yongan “can not eat”..... Så semester är helt kass, men låna pengar är tydligen kanonbra. Thailändare har i snitt en belåning per människa i ålders-spannet 60-69 år hela 453.438 baht per skalle.. Och de som är 70-79 har snittlån på 287.932 baht.. OM det nu finns några thai som blir så gamla vill säga!!

Så en thailändare i genomsnitt räknat på ALLA 67 miljoner av dom, har ett snitt i lån per skalle på; 150.000 baht, kan ni tänka Er?? Över 3 miljoner thailändare IDAG, de har lån som förfallit redan för mer än 3 månader sedan..... SÅ är läget med Thailand, och bara detta borde väl göra att bubblan med värdet på bahten borde justeras välderliga...

Avslutningsvis, när bankerna nu ämnar börja göra det betydligt svårare att låna och tuffar till det, ja då träder den enorma massa av lån-hajar in på arenan, där dom för övrigt alltid funnits.... Thailändarna går ofta dit och ser det som ett naturligt inslag i deras kultur. Lätt att låna, men de får betala ett häftigt pris i form av enorma räntor, och thais landområden ligger ALLTID som pant för lånehajen....

Och VEM är lånehajen oftast då?  Jo det är nästa människa alldeles nedanför bankerna i näringskedjan, den övre medelklassen, som nu träder in på arenan och gör storkovan. Så ingen verkar kunna ta ansvar här, och sätta stopp för denna hemska låne-karusell, av oftast helt oanande, utnyttjande, och outbildade thailändska medborgare...

Handskak


Chaiyaphum MMMDCLXIII,

15 augusti 2019

90,3 kilo - 89,3 kilo (20 km) 1 timme 21 minuter

Första vikten är morgonvikten

Andra vikten är direkt efter cykelturen

Valuta-kurs; 3,204  nedåtSök alltid efter glädjen,

för eländet kommer av sig själv..

Vill skriva detta först nu innan vi helt lämnar gårdagens kapitel. Det äldre paret jag skrev om igår, dessa var det ju synd om eller hur? Men frågan är väl egentligen mer i detta läget om det är MER synd om dem, än hur påverkad man blir som läsare av sociala medier??? Ni kanske tror att det är ett unikt fattigt liv som dessa 2 pensionärs- thai lever?

Glöm det fullständigt, tvärtom så har jag sett 100 gånger värre. De ser egentligen ganska normala ut i mina ögon. De har en liten anskrämlig pension, visst. Men de bor i byn i Khong, omgiven av sin familj, de har kläder på kroppen, och de verkar välgödda. Så i mina ögon är detta mest en produkt av media.

Deras situation om det nu ens kan kallas för en situation, delas av runt 20 miljoner (lite överdrivet bara) människor i det område jag bor i, som heter Isaan. När man besöker sjukhus, så har man alltid käk med sig, har ju skrivit om detta flera gånger tidigare. Sjukhus-besöket skall bara inledas av att släkten/familjen sätter sig nere på parkeringen.

Breder ut sina bastmattor, tar fram allt käket och pratar, och har trevligt i runt 2 timmar, innan man knatar upp till den sjuke, och ger henne/honom kanske någon timme av sin tid, innan man åker hem till byn igen... Där jag egentligen undrar om inte parkerings-besöket var viktigare än sjukbesöket?

Så för mig, så var det en jäkla lyckoträff att deras situation hamnade på Facebook.. fantastiskt..... Detta kommer att få många efterföljare, som alla kommer att fotografera mormor/morfar eller farmor/farfar, med mer eller mindre trasiga kläder på kroppen, och dålig mat framför sig.

Naturligtvis sittandes på golvet eller marken som ett tecken på fattigdom. När detta egentligen är en fullständigt normal situation, alltså sitta på golvet/marken och käka sin mat......Nu till en helt annan sak. Jag hör ibland i livets olika skiften, om hur människor berättar hur dåligt med intresse och uppskattning de får av andra människor. De finner många gånger, att när livet är helt normalt, och inga problem finns, ja då sitter man ihop och lovar, att man skall vara vänner för livet, alltid hålla ihop och alltid ställa upp för varandra.

Och sedan när det uppstår en typ av kris-situation, så är dessa samma vänner putsväck, och står ingenstans att finna. Men herre jösses vi VET ju ALLA av oss som har bara den lilla erfarenhet av livet, hur det egentligen förhåller sig i livet. Vi gjorde militärtjänst på min tid, vi höll ihop i vått och torrt (via tvång) under mellan 8 månad till 1 år ungefär.

Vänner för livet kan man ju tänka, och det sade man ju också till varandra vitt och brett.... Vi gick skolan ihop grund-skolan kanske 7-9 år ihop, vi kanske gick Gymnasiet ihop, eller vi kanske gick på Universitetet ihop. Innan vi skiljdes åt på examens-dagen, så lovade vi varandra tro och loven, i form av evig vänskap, och efter den dagen, så sågs vi aldrig mer.

Detta är en typ av legitimt ljugande som ALLA håller på med i vårt samhälle, och som anses vara helt OK. Men grejen är att det viktigaste i dessa situationer, är att man ALDRIG någonsin får ta upp den saken till ytan, och prata om den. Lögnen skall bara finnas där och alla skall låtsas som om den inte finns....

En annan situation som brukar gnällas om är att folk skriver och tjötar om hur lite folk reagerar och bryr sig om vad man skriver ute på internet. En del menar på att de öppnar upp sig och ingen alls verkar bry sig, så varför skall man ha dessa “vänner” då på Facebook?

Alltför många människor är av den förvissningen att det alltid beror på andra omständigheter i deras liv, alltså att folk visar dåligt med intresse. Oftast är dock detta helt fel väg att gå, OM man nu ÄRLIGT vill ta reda på VARFÖR om olika saker, tycker jag. Felet ligger oftast ALLTID hos en själv, och icke hos alla andra.Att skylla ifrån sig luktar lika illa som självberöm, kan man kanske säga. Men mina tankar är i alla fall i dennes situation, att man kan istället för att skylla på läsarna och vännerna, istället titta på HUR man skriver och formar meningar. Hur man använder bokstäverna i dessa meningar. Och vad det är man berättar för andra.
 
Öppnar man verkligen upp sig, eller är det bara djupt vädersnack, är det bara en massa tjafs och gnäll, är man verkligen seriös och menar riktigt allvar, och inte bara ventilerar och tycker synd om sig själv. Ty sådant lyser igenom i det man förmedlar antingen i tal eller i skrift...

Sedan är det otroligt viktigt hur man presenterar den texten man skriver. Ja t.ex. de som aldrig styckar av sin text, har i alla fall väldigt svårt att behålla mig som fortsatt läsare någon längre stund. Stycka av texten, och man slappnar av, och orkar fortsätta läsa. Nummer två, redigera Ert skrivna innan ni publicerar, alltså kolla felstavningar och särskrivningar, så gott det går.
 
Någon enstaka felstavning spelar kanske ingen roll för de flesta, men när man ser de där vanliga, som alltför många håller på med, som påstår att de passerat grundskolan i Sverige, typ; “hadde”, “lungt” och “väll”, bara för att nämna 3 stycken korta små enkla ord...

Det ser så jäkla barnsligt och dåligt ut, så man bara skiter i att ens läsa texten, när man ser att skribenten kanske ligger på en 10:årings nivå i kunskap. Så med detta sagt i förminskad form, hitta felen hos Er själva, och skyll inte alltid på alla andra. Det kan lätt bli en "visa" i Era liv, och ta över i livets alla skiften, och det manar inte direkt till någon vidare utveckling som civiliserad människa skall sägas....

Handskak


Chaiyaphum MMMDCLXII,

14 augusti 2019

89,5 kilo - 88,5 kilo (34 km) 2 timmar 19 minuter

Första vikten är morgonvikten

Andra vikten är direkt efter cykelturen

Valuta-kurs; 3,228  uppåtSådan kråka,

sådant ägg

Läste idag inne på facebook, och jag måste säga detta först. Jag tyckte i början innan jag själv hamnade på Facebook med mitt jobb, att detta med sociala medier var skräp, och det var ytterligt sysslolösa människor som höll till på detta infernaliska ställe som vi kallar för ett “socialt media”...

Har dom fasen inget annat för sig alls i sina uttorkade liv, tänkte jag. Umgås med folk i verkliga livet, skaffa Er en hobby av någon sort, men sitt inte bara där, och scrolla på Er telefon eller dator, och lev Era liv genom andra människors liv, det är ju en ren katastrof ju... Jag anslöt sedan själv till Facebook med mina konton för Israel, och för Thailand, och har där igenom fått en djupare inblick i detta fenomen, och vad det gör för människor.

Jag är inte alls säker, men jag tror att jag anslöt någon gång under 2012 till Facebook, så jag har funnits “ombord” nu under drygt 7 år. Detta ger mig då i alla fall en 7 år gammal plattform att stå på, när jag pratar om Facebook. Jag säger detta först som sist;” Det finns inget bättre än Facebook – Det finns inget sämre än Facebook”!!!

Det gäller bara att INTE hamna där man helst INTE skall hamna med denna företeelse. Alltså ett dagligt beroende, där man egentligen “lever” sitt liv, på bekostnad av det riktiga livet utanför datorn, och utanför dörrarna hemma. Jag ser ju den mängd människor som håller på med en fullständigt meningslös verksamhet inne på Facebook.

De publicerar foton av sina öl-glas, eller spritflaskor, eller skämt-teckningar, eller olycks-videos. Men oftast så klarar dom inte ens av att orka skriva en kommentar eller så, till det bifogade fotot, ibland ENBART ETT FOTO. Jag menar vem fan publicerar ett foto av en öl, skriver ingenting, och vad i helsicke förväntar man sig skall ske med detta?

Tror dessa människor att de skall få Nobels foto-pris kanske? Eller att de skall vinna en foto-tävling? Det finns så otroligt mycket annat och mer socialt att göra med sitt liv, än att dagligen publicera foton på sin frukost, på sin lunch, och på sin middag!!! Vem fan bryr sig om vad du käkade till lunch? Inte jag i alla fall.. Jag skiter fullständigt i detta.

OM du är osäker på vad jag menar så testa detta då. Gå 4 hus bort i villa-området du bor i, förorten hemma i Sverige, och ring på dörren, om du nu kommer innanför häcken vill säga. När dom öppnar, så berätta med 1 ord vad du just käkat till lunch, vänd sedan utan vidare spisning på klacken, och gå sedan hem utan ett ord till....

Om du överlever den eftermiddagen, utan att polisen kommer och ringer på din dörr och frågar läget, så fortsätt för all del att publicera lunch och middagsfoton, utan kommentarer, precis som tidigare....OM du hade haft åtminstone en rolig anekdot tagen ur ditt egna liv, alltså självupplevt, och berättade denna anekdot till fotot, så är det en helt annan sak. Detta blir då från att vara fullständigt meningslöst, till att bli något som forskarna kallar “kommunikation..... Ja samma kommunikation som kan lära många människor att inte vara så satans inåtvända.

Så ja Facebook är kanon – och Facebook är kass... Så efter att jag skrivit om att Facebook kan vara kass, så skall jag berätta om hur Facebook kan vara kanon då. En Facebook-användare i Thailand publicerade en bild av ett äldre par som satt på golvet på ett sjukhus i Nakhon Ratchasima-provinsen, staden Khorat. Mormor var Sanan 78 år gammal och morfar var Thongdang 75 år gammal.
                                                                                                                                              
Inlägget hade bildtexten ”Jag såg morfar ta fram en behållare med ris, och en flaska vatten. Han satt där och åt endast ris, med en extra sked för mormor. Mormor berättade för mig att de kom till sjukhuset med bussen. De bodde i Khong, och det kostar ca 100 baht för bussen. Mormor hade Lithiasis, och morfar kom som hennes stöd. De lånade 300 baht av en granne, och lovade att när deras pension kom, så skulle de betala tillbaka.”

När inlägget och bilderna kom in på Facebook, så gick några statliga myndigheter direkt samman med en privat organisation, för att besöka det äldre paret, för att hjälpa dem. Mormor och morfar fick ett fantastiskt belopp på 833. 900 baht inom 24 timmar, efter det att Facebook-inlägget delades mellan thailändare runt om i landet, som såg inlägget.

Båda är oerhört tacksamma för den vänlighet som de mött, och de lovar att använda pengarna noggrant för att få ut det mesta av varje baht som skickats till dem. Det äldre paret kan nu ta en paus, efter att ha arbetat hela livet. De tror att pengarna är tillräckligt för resten av deras liv.

Amphue-kontoret har inrättat ett team med officiella medlemmar från dem själva, plus bank-direktören i Khong, för att ta hand om parets bokföring. Man låter mormor som är ägare till kontot ta ut 5 000 baht (SEK; 1.560:-) per månad. Ja det är verkligen inget svindlande belopp att spendera (1.560 kronor per månad). Men jag förstår nu när man bott här ett tag, att här gäller det att dra åt hand-bromsen.

Dessa äldre kommer ju blixtsnabbt att få en massa släktingar på halsen, som alla behöver hjälp, alla vill låna pengar av dem, och paret själva vill säkert ha party med 2.000 deltagare, för att tacka Buddah, och sedan skulle alla stålar vara slut 2 dagar senare. Just DETTA är ett ”drag” hos det thailändska folket här i Isaan i alla fall....

Handskak


Chaiyaphum MMMDCLXI,

13 augusti 2019

88,8 kilo - (0 km)

Första vikten är morgonvikten

Andra vikten är direkt efter cykelturen

Valuta-kurs; 3,224  nedåtFörutom de gånger då jag inte talar sanning,

så ljuger jag aldrig!!!!

Kan glädja menigheten med att jag lyckades i mina föresatser ute på facebook igår kväll, att reta upp en gäng, och fick applåder ifrån en ännu större gäng. Jo jag postade ett inlägg där jag berättade hur ansvarslösa alla dessa föräldrar är, som drar med sina babysar på långa flygresor, och förpestar tillvaron för andra människor. Detta är ju ett helt fanatiskt "hett" ämne i dagens läge...

Jag förklarade för dom, att jag inte var med och tillverkade ungen, och skulle väl därför inte behöva stå ut med gap och skrik och bajs i blöjan då eller? Jag ifrågasatte att dessa föräldrar som släpar med sina ongar på dessa långresor är ena egoistiska satar, som skulle ifrågasättas som föräldrar.

Ja jag kan väl säga att det på studs rusade 2 kategorier av folk till “undsättning för babysen, och var grymt otrevliga, ja nästan så otrevliga, så det blev riktigt kul där på kvälls-kröken. Kategorin av dessa “undsättare”, var ju de vanliga föräldrarna, som just brukar släpa med ungarna och förpesta livet för alla andra.

Och alla dessa “mönster-föräldrar”, så har dom alla lydiga små barn som aldrig gråtit, och en hade en fru som hade dött, och då var jag för jävlig, som inte unnade honom som pappa att flyga 12-14 timmar med en skrikande baby till Thailand.

Och sedan den andra kategorin var ju de vanliga gubbsen som försöker spela coola och “inne”, och be mig att sätta på tops i öronen, använda öronskydd, dricka mer sprit under flygning, och också inte vara så jävla grinig, ja det blev störtkul denna kväll. Sedan så kom då en skara som var ungefär 100 gånger större, som lovprisade mitt inlägg och höll med.

Tydligen så är detta ett problem på lång-flygningar, och ingen i PK-Sverige vågar ta upp problemet, rädda som man är att bli mosad i sann anda i Sverige... Men nu fick vi detta klarlagt. Jag avslutade sedan, och förklarade att jag själv tyckte att det fanns noll anledning att släpa med babysar och foster, som inte klarar lufttrycket alls bra.

Varför inte göra som vi gjorde förr. Ta bil-helvetet och kör utefter kusten, typ Hallands-kusten, Bohus-kusten, Öland-Gotland, och hyr en stuga eller campa, och bara ha det bra. Ja håll Er i Sverige för fasen, tills ungarna är 4-5 år gamla, och kan ha glädje av dessa förödande dyra satans semestrar i främmande U-land...Jag har börjat sedan några månader tillbaka att käka Kalcium brustabletter varje dag. Normalt sett så brukar ju dessa brustablett smaka eländes elände, tänk bara på bland annat Treo där hemma, usch och tvi. Men här och nu, denna typ som ni ser på fotot, är det goaste jag smakat. Fick dom först rekommenderat av läkaren när jag fick nyckelbens-brottet...

Men jag har fortsätt att käka, för gamla gubbar, så skadar det nog inte att stärka upp benstommen lite... Undrar om det hjälper på neder-våningen också tro??? Det vore ju grandiost, köra Kalcium, den nya under och dunder-kuren för ett lyckligt familjeliv. Ja Yongan vill också ha en sådan varje dag med mig..

Ja nu brakar det väl snart löst här igen i Chaiyaphum. Håkan dimper ner här igen, jag tror runt den 17 augusti, och då får jag väl igen hemska problem att hålla vikten. Ty den killen har en förmåga att alltför ofta ha kanonmat på gång, både hemma som ute på stan. Och jag har svårt att säga nej faktiskt, om nu någon till äventyrs inte visste det....

Handskak


Chaiyaphum MMMDCLX (3.660)

12 augusti 2019

88,9 kilo - 88,1 kilo (28 km) 1 timme 48 minuter

Första vikten är morgonvikten

Andra vikten är direkt efter cykelturen

Valuta-kurs; 3,225  nedåt liteSådan trädgård,

sådan trädgårdsmästare!!

Idag så är det måndag, men känns mest som en söndag. Varför?? Jo ÄNNU EN av alla de miljontals (känns så i alla fall) helgdagar infaller idag, och den kallas för drottningens födelsedag, skolorna är förstås stängda och arbetsplatser är stängda... Jag skall titta efter nu och här, hur många röda dagar som egentligen Thailand har, där man skall hylla kungar, och deras av-kommor eller med-kommor., samt övriga påhitt..

Landet avbrytes i sitt arbete och produktion enkom för att hylla dessa privilegierade människor. Men kanske kul i alla fall att landet och dess befolkning, kan sluta upp kring denna företeelse, istället för att slå ihjäl varandra....

[center][b]Så följande kunga-familjs-dagar då:[/b][/center]
6 april - Coronation of Rama I – gsammsl kung förstås
8 april - Coronation of Rama I – samma här....
9 maj -  Royal Ploughing Ceremony Day
3 juni – Ytterligare en drottnings födelsedag
28 juli -  King Vajiralongkorn's Birthday
29 juli – King Vajiralongkorn's Birthday ( 2 dagar)  
12 augusti –  Drottningens födelsedag,
13 oktober -   Anniversary of the Death of King Bhumibol
14 oktober -   Anniversary of the Death of King Bhumibol
23 oktober –  King Chulalongkorn Day
5  december - King Bhumibol's Birthday

Jag räknar till totalt; 11 dagar ENBART för denna familjs skull. Och sedan tillkommer ju håldagar, sprit, trafik, och medföljande dödstal p.gr.a. firandet o.s.v.

Så idag fortsätter livet sin gilla gång. Jag tänkte faktiskt idag handla på mig 2 saker lokalt här, om jag nu kan finna vettiga prylar här. Och det är, 1 elektrisk rakapparat samt 1 stycken trimmer för det mänskliga huvudet... Jag har ju handlat förut på nätet en trimmer. Men den visade sig vara rena rama floppen, där man inte ens kunde klippa av mina små hår-rester, ja då är det inte mycket kraft i eländet.Så ut på stan här i Chaiyaphum och se vad dom har. Annars tillbaka till online-shopping igen.... Tyvärr så har jag annars här drabbats av sorg. Va då? Jo jag har alltid älskat ost, speciellt på mackorna... Jag var nere hos Ben (baren ni vet) och handlade på mig en 1 kilos Edamer som vanligt, den kostar 300 baht, ett bra pris faktiskt.

Kom hem och gjorde i ordning 2 mackor, satte mig och kollade på en film på datorn, och sätter nästan mackan i halsen, så motbjudande var det med ost. Jag kom på mig själv, med att jag har ”förätit” mig på ost helt enkelt, riktigt sorgligt, då jag ju som sagt var alltid älskat oss i de flesta former och skepnader.

Man kan ju hoppas att det kanske inte är all ost jag ledsnat på, utan enbart den Edamer som Ben säljer. Jag menar hushålls-osten, denna Gudagåva till mänskligheten, går väl inte att tröttna på, antar jag. Hushållsosten som duger lika bra på macka, som på varm macka i ugnen, på potatis-gratängen som på allt annat gott i ugnen....

Nä ut och hojja måste jag nu, hoppas jag slipper köra in i några trädgrenar som växer ut i vägbanan bara, ty efterspelet på nyckelbens-brottet är långt ifrån över ännu. Jag har ont ofta och hyggligt mycket ännu. Kan dock ligga och sova korta stunder numer, på den sidan och den axeln. Men köra moppe mer än 12 minuter gör svinont fortfarande....

Handskak


Chaiyaphum MMMDCLIX

11 augusti 2019

89,4 kilo - 88,3 kilo (33 km) 2 timmar 7 minuter

Första vikten är morgonvikten

Andra vikten är direkt efter cykelturen

Valuta-kurs; 3,226  uppåtVarje flod har sin fåra!!

Jag fick ett otroligt konstigt “anfall” av smärta i mitt högerben. Smärtan började när jag satte mig på cykeln i tisdags morse. Det kändes lite grand bara som om man haft benet, och lutat det mot en skarp kant på skrivbordet. En smärta som när man upptäcker den, så går den över på 10 sekunder.

Men det höll i sig under hela cykelturen, och sedan när jag kom hem, så gjorde det rejält ont faktiskt. Jag började fantisera, och fundera om vad det var för smärta så klart. Först faktiskt så kom jag att tänka på att det faktiskt kändes som en förtäppt blodåder (kärlkramps-historia av nåt slag).

Jag gillar ju inte att för för trånga vener, det blir ju skitjobbigt. Och efter det, så började jag komma ihåg att i Sverige, så hade ju jag gjort en undersökning nu i juni, och mitt blod i mina armar och ben rinner så fint så fint, enligt den svenska läkaren.

DÅ började jag tänka på... OM det nu är en blodpropp som bildats då i benet, det är ju jäkligt lurigt. Den proppen kan ju vandra till hjärtat, och kvickt kan det innebära slutet på pensions-utbetalningarna till falangen i Chaiyaphum.

Ja jag hade ju haft problem under flera månader av svullet högerben, och blodproppar brukar kunna dyka upp med lite oflyt sägs det!! Den funderingen höll i sig under flera dagar som detta pågick.. På onsdagen så blev det ännu mer smärtsammare, och jag och York fikade på “Lobinson”, och då sade York en grej som jag sedan tog till mig, och funderade vidare över.

Jo han sade; “ja vi gubbar får ju ibland smärtor som bara verkar dyka upp.... Och sedan dagen efter är desamma spårlöst försvunna”.... Jag tänkte på det uttalandet hela vägen hem med moppen, Och DÅ slog det mig. När jag stack till Sverige och opererade mig 2013, så visade det ju sig vara Spinal Stenosis.

Alltså restprodukter ifrån diskarna i ryggraden, som sedan kan lägga sig i den ihåliga benkulan som utgör ryggraden. Jag har ju haft det mängder av gånger, när det plötsligt kliat frenetiskt på båda händerna, och på bredsidorna på båda fötterna. Ja inte samtidigt, men det har alltid varit de 2 ställen plus lårets framsida, på både höger som vänster.Jag har ju då som jag skrivit tidigare, cyklat bort irritationen och kliandet, och den lilla smärta som det åsamkat mig.. Så allt bra efter det. Nu har det varit lugnt i flera månader, så det hade fallit ur minnet så klart helt och hållet... Så jag kom hem, och tänkte “Va fasen 2013 hade jag skitont vid höftkulan, och det gav sig inte, men jag cyklade heller aldrig bort det, utan åkte till Sverige istället”.....

“Nä nu blir det inget Sverige igen, så fan heller, nu blir det cykla av på studs” Detta var alltså i onsdags.... Jag hade svinont vid detta laget, och hade bara svårt att ens räta på högerbenet, och att gå var en mardröm. Yongan hjälpte mig på med cykel-byxorna, hon fick klippa bort resåren på de byxorna, så de inte stramade, och så stack jag ut. Jag skall inte överdriva och säga att jag grät mig fram i 2 timmar.

MEN varje pedal-tag smärtade så ända in i helvete, så jag nästan var på väg att tappa känseln på foten på högerbenet. Så jag tappade fästet på trampan flera gånger. Jag kämpade mig runt i alla fall, och jag kom hem i ett bedrövligt skick, men på nåt konstigt sätt, så var jag nöjd med mig själv att jag faktiskt försökt i alla fall att cykla bort skiten i ryggraden och högerbenet.

Resten av dagen plus kvällen, var exakt lika mardrömslikt smärtsam som förmiddagen innan cykelturen. Jag kände ingen skillnad, jo kanske lite MER smärta än tidigare. Jag gick och lade mig ganska deprimerad klockan 22.30, ja ligga ner fungerade hyggligt bra kände jag.... Och jag fick en natt med hyggligt med sömn.

Jag vaknade runt 04.30, gick upp och nerför trappan, och när jag kom ner så stannade jag till..... Va fan..... smärtan var nästan helt borta... jaha tänkte jag “det beror förstås på att jag fått en god natts sömn, och snart så kommer smärtan tillbaka”... Jag satte mig vid datorn, efter en kvart ställde jag mig upp, ingen smärta alls nu,,, ALLT var borta ta mig sjutton...

Jag blev så jäkla glad, så jag slängde i mig kaffe och 2 mackor och stack iväg, och cyklade redan klockan 07.12 den morgonen. Kom hem igen strax efter 09.30, och nu var jag i exakt samma skick som innan allt detta elände startade. Jag hade nu fått kvitto på att det faktiskt var rätt diagnos jag gett mig själv; Spinal Stenosis...

Handskak


Chaiyaphum MMMDCLVIII

10 augusti 2019

89,5 kilo - 87.9 (44 km) 2 timmar 30 minuter

Första vikten är morgonvikten

Andra vikten är direkt efter cykelturen

Valuta-kurs; 3,222  uppåtFalskhet är vanlig,

medans sanning är ovanlig!

Ofta, ofta, så skriver jag ju om maten, men ville gärna ta upp det en gång till ur en kanske annorlunda synvinkel... Jo jag trodde ju i min “visdom”, att smak var en absolut kunskap och tillstånd. Och att i botten så låg exakt samma värderingar och tycke och smak, och skvalpade runt i livets “tunna” av olika maträtter från jordens alla hörn..

Vi växer upp i Sverige, och Sveriges mathållning. Maträtter, smaker och lukter i köket, är norm ute i världen. Ungefär som att alla på jordklotet föds med svenska språket, och sedan tvingas dom lära sig andra språk, beroende på var dom bor ute i världen. Likadant är det med maten. Man får lära sig allt eftersom.

Bara vi i Sverige som slipper lära oss, vi har det gratis i grunden. Thailändarna t.ex. tvingas lägga en massa tid på att tvinga sina små telningar, i ytterligt ung baby-ålder, att överhuvud-taget inte spy när dom äter Som Tam i början, eller Tom Yam, eller vilken illaluktande illa-smakande thailändsk maträtt det än månde vara...

Men det verkar faktiskt att när väl barnen och ungdomarna har formats in i denna hemska matkultur, så blir det som en drog. En drog som för alltid i deras liv har förstört deras smaklökar, deras luktsinne, och deras magar och tarmar. De kan helt enkelt INTE vara utan mat-eländet och chilli-giftet.

Den enda anledning till att det överhuvudtaget finns falanger som lånar sig till att äta denna thai-maten, beror bara på 2 saker och ingenting annat. a) De är kära i sin thai-fru/flickvän, och kärleken är stark, och det nyttjas av kvinnorna överallt på detta jordklot. Falang-männen sitter där som lydiga kärleks-slavar, och äter maten som ingen normal människa borde ens komma i närheten av än mindre stoppa i munnen.

Den andra anledningen till att de gör detta förräderi gentemot riktig mat, är av ren rädsla. Deras svaga tankar går ganska omedvetet, ty detta är ganska omedvetna själar vi pratar om; "Om jag inte käkar denna mat, så gör hon slut med mig, och mitt liv är slut om hon inte vill ha mig".....Och sedan får samma falang-gubbe tillbringa resten av sitt liv med att försvara att han äter denna gräsliga narur-produkt som ligger och stinker på hans tallrik. Jag hör ofta kommentarer som; "Jag älskar thaimat"... "När jag ser thaimat så vattnas det i munnen på mig"... Han skulle aldrig erkänna att thaimaten smakar och luktar eländes elände.

Vi är alltså där igen då, folk försvarar alltid sina beslut, hur jäkla dåliga dom än är. Samma med dessa gubbar som säger att dom faktiskt VILL HA VISA och inte uppehålls-tillstånd. Uppehålls-tillståndet gör att dom slipper åka ut ur Thailand var 3.e månad, medans ett VISA tvingar dom ut ur Thailand.

Ja för att försvara att dom inte har inkomster tillräckligt att VISA Thailand så dom inte kan få uppehålls-tillstånd, så säger man med stolt min; "Jag åker hellre ut ur Thailand var 3.e månad i resten av mitt liv, ty jag och min kära tar detta som semester och stannar ett par dagar"!!!! Hahahaha skrattretande detta. Käka på vänner,..

Hela thailändarens liv och tid på denna jord handlar om endast 2 saker; först och främst då mat. De äter mat, pratar mat, de handlar mat, och de drömmer om mat. Och detsamma gäller pengar. De tänker på pengar, pratar om pengar, och drömmer om pengar. Ja alla deras samtalsämnen har olika penga-summor baht i sig, och “tao rai” (vad kostar det),. Och precis allting i omgivningen avhandlas värderings-mässigt.

Annars så ser man thai med sina små genomskinliga matpåsar med dagens frukost, eller dagens lunch, eller dagens middag. De handlar ju sin mat på gatuståndet oftast här. Och påsen värderas synes det mig, lika mycket som om den var fylld av guld eller pengar....

MEN det är fantastiskt att thai kan vara så beroende av en sådan rent ut sagt äcklig mat. Jag själv som varande svensk käkar köttbullar, potatis, kalops, wienerkorvar, olika köttbitar med kryddor på... Och mår bra av detta. Inga diaree´r där inte. Vi får energi så vi kan arbeta 8 timmar om dagen med 1 timmes lunch maximalt.

Thai käkar mat som inte låter hjärnan växa på dom, inte ger dom näring till att arbeta fulla dagar oftast, och motståndet mot sjukdomar är sjukt dåligt. Ja käkar man rötter, löv, grenar, och sallad i sådana mängder, så förstår man ju att det ofta blir en liggande tillvaro i Isaan.. Så mitt förslag är, tvinga thai att börja äta svensk falang-mat, och tvinga dom att arbeta hela dagar, så kommer nog detta landet ganska snabbt på fötter, kan jag tänka mig.Ja här i Thailand och kanske i Sydost-Asien i övrigt, så har man tagit kopieringen utav falangernas styva och ihärdiga arbete, till nya fina höjder. Jag tror inte dessa människor har speciellt mycket kunskaper i någonting alls, mer än att stjäla idee´r från andra människor i andra världs-delar.Mode & fashion kommer och går, och ofta kommer det “tillbaka” igen ifrån det förgångna och spökar för oss. Det VI hade som mode och mönster på våra brallor på 1960;talet, har numera de mascara-klädda, läppstiftsbärande mäns-kopiorna intatuerade på sina kroppar. Allt i akt och mening att försöka likna en karl. Men med en illaluktande bi-smak...

Handskak


Chaiyaphum MMMDCLVII

9 augusti 2019

89,4 kilo - 88,4 kilo (25 km) 1 timme 37 minuter

Första vikten är morgonvikten

Andra vikten är direkt efter cykelturen

Valuta-kurs; 3,203 uppåtMan skall icke gå igenom en bok,

från slutet till början!!

Syster yster Aram här, alltså systern som var ihop med "mammas pojke" som ni kanske kommer ihåg. Hon har mest varit orolig sedan hon blev i lag med honom nu för 5-6 år sedan. Inte så att han är stygg, men han fick cancer, och hans ungar på "bygda", och när hon var så dum så hon släppte in honom att bli delägare till sitt hus i Djöllensap.

Ja då började tankarna att virvla runt på henne. Ja från början då..... Först hade hon huset och spritmagistern (Yutin) var borgensman). Yutin ville sedan gärna riva sitt skithus nere i byn, och bygga ett nytt ute vid grisfarmen. Ja kan ni tänka Er bygga runt 5 meter ifrån där de illaluktande grisarna står och fiser, skiter, och pissar.

Så då var dom tvungna att försöka lösa ut hans borgenskap. Ja då släppte Araam in Pots, fästmannen. De betalade 70.000 baht för att byta namn, och de tog nya friska lån på toppen av sin dåliga ekonomi, med huset som garant.... Sedan så mer eller mindre dumpade Araam honom, efter hans löjliga grejor med sin mor, och sedan fick han ju epitetet och smeknamnet “mammas pojk” av undertecknad..

Nu äntligen så så har banken gått med på att Araam kan få lån själv på huset, begrava de gamla lånen, ändra namn igen, och betala 70.000 baht en gång till... Men nu så blev det faktiskt riktigt bra. Hon står som ensam ägare, så om Pots dör, så kan inte hans ungar komma och kräva halva huset...

Dessutom så ser lånebilden helt annorlunda ut. Förut så har hon betalt 14.500 baht per månad, och hon har gjort det själv, fästmannen Pots hade inga stålar alls verkar det som. Men nu då så betalar hon inklusive en försäkring 6.500 baht i månaden, vilket ju är helt OK med hennes inkomster..

Problemet hon hade var att hon hade inte pengarna nu till att ändra namn, och få lånen i sitt namn, och rensa upp med banken... Så jag gick med på att låna ut till henne 2x20.000 baht + 14.500 baht = 54.500 baht. Återbetalningen sker med 6.000 baht i månaden, så jag bör ha tillbaka mina pengar om omkring 9 månader då, om allt går OK.

Kände att jag kunde lita på henne, och tänkte att hjälpa Yongans syster är ju aldrig fel.... Så vi tog pengarna ur Yongans sparfond. Och nu så har nu Araam chansen att inom en hygglig tidsrymd betala av de totala 900.000 bahten, som är totalskulden på huset. Och sedan bli lika fri som Yongyut är med sitt hus, och också ägare till ett hus/hem....

Jag brukar ju ha 2 sidor ute på facebook, där jag gör reklam för min verksamhet, på dels Israel-traden, och också för Thailand-transporterna.. Man träffar super-trevliga människor på facebook tycker jag, ja till 99%. Ja stolpskott finns ju i alla sammanhang, och så också på facebook.Jag blev så förvånad när denne icke namngivne kille, skriver på detta sätt till mig. Alltså en människa som man aldrig bytt ett ord med ens förut i sitt liv. Och det gör det ju inte lättare att idioten bodde i Göteborg. Vilket också gjorde mig konfunderad så till den milda grad. Ja jag gick in på hans sida på facebook.

Och fick då svar på min förundran, ty så otrevliga människor är svårt att finna i Göteborg. Och gör man det, så brukar det faktiskt finnas någonting i botten, som förklarar deras uppträdande, och oftast så visar det sig att dom inte är göteborgare i grunden, utan är komna och sprungna från andra ställen i Sverige. Denne kille kom från Eslöv, och då trillade en-kronan ned i springan....

I alla fall denne kille skrev då till mig på messenger på facebook. Och det gäller alltså första kontakten med ett företag, som killen vill ha hjälp utav, att forsla en motorcykel från Sverige till Thailand han skrev; “Det gäller en MC och jag kan inget om tull OSV  Hoppas du är seriös annars blir det tandläkarebesök för vederbörande”!!!!!

Ja en sådan jäkla helidiotisk kommentar, får mig bara att slå bakut, så jag skrev till honom  ” Jag tycker vi lägger ned detta direkt nu, jag ser inget intressant alls med en sådan stupid kommentar. Du får söka hjälp av ett annat företag med detta, jag tänker inte ta skit och hot ifrån en okänd människa, som jag inte ens har pratat ett ord med tidigare och ej heller aldrig mött i mitt liv”....

Det dröjde väl runt 3 timmar, så skrev killen tillbaka och bad om ursäkt, och sade att det var dumt skrivet, och avslutade med att säga "du kanske kan ringa mig"? Jag var ju vid detta laget enbart trött och irriterad på den ringa respekt denne kille visade från start, och jag betvivlar att något gott kan komma ur detta.

Så jag blockerade killen på facebook, och vill inte ha något vidare med honom att göra....   även om man kunde tjänat några kronor på transporten, vilket ju alltid är välkommet, men "sälja" sig känns inte alltid bra....

Handskak


Chaiyaphum MMMDCLVI

8 augusti 2019

89,3 kilo - 88,7 kilo (21 km) 1 timme 28 minuter

Första vikten är morgonvikten

Andra vikten är direkt efter cykelturen

Valuta-kurs; 3,197  nedåtEn åsna som reser utomlands,

återkommer INTE som en häst!!

Idag så bjöd York in och gav lunch. Han gjorde Wienerschnitzel efter äkta tyskt mane´r... Dessa älskar ju att bånka till köttet så det blir så stort, så det hänger utanför tallriken man skall äta på. Men smaken är god. Jag har visat honom vårt svenska mane´r där vi med fördel kan lägga en klick gräddfil på köttbiten, med en ansjovisbit också på toppen...

Vi har ju alltid kommenterat och pratat om Thailand och dess befolkning, och hur glada dom faktiskt är i socker. Ja jag själv i mina högtidsdagar, är ju ett offer för socker, och verkligen älskar det, och har också dåligt samvete för det. Men jag är ju egentligen bara ett naivt “barn” i dessa söta sammanhang.

I alla fall i jämförelse med thailändarna vilka ju har tagit detta till höjder som vida överstiger de flesta nationaliteter, och de har socker i stort sett i precis allting som dom stoppar i munnen. De älskar sin chille, men de vill gärna ta udden av styrkan av chillen och kryddorna, med hjälp av socker. Så i stort sett all matlagning i detta land innefattar socker...

Thailändarna har det visat sig nu, konsumerat mer än 4 gånger den rekommenderade mängden per dag...... 1997 konsumerade thailändare 19 teskedar socker om dagen. Det är mer än tre gånger det dagliga sockerintaget som rekommenderas av Världshälsoorganisationen (WHO), som bara är sex teskedar.

Idag (2019), så konsumerar den genomsnittliga thailändska personen cirka 28 teskedar socker om dagen – mer än fyra gånger WHO: s rekommenderade mängd. Thailändare med en smak för sötma.

Speciellt fansen av kallt te med mjölk, står bakom de svindlande siffrorna som släpptes tidigare denna månad av Foundation for Consumers, som avslöjar en lång lista med bubbel-te som serverar drycker som innehåller mer än WHO:s rekommenderade sockernivå.

Av de 25 märken som testades, visade sig 23 vara drycker som överskred tröskeln. Alla 25 märken genomgick laboratorie-tester för kalorier och konserveringsmedel, som sorbinsyra och bensoesyra. Den värsta innehöll häpnadsväckande 18,5 teskedar socker – mer än tre dagars intag på en gång.

Den senaste rapporten om socker i bubbel-te, är en väckarklocka som förhoppningsvis kommer att få thailändare på andra tankar nästa gång de tänker beställa en sådan. Men detta är långt ifrån det enda området när det gäller socker-konsumtionen i landet. Vi har inte ens nämnt det kalla kaffet med ett endaste ord, och DÄR kära thailändare ligger Er Nemisis på riktigt!!Vi byter ämne nu, ibland så reagerar man, men oftast reagerar man inte alls, man inte ens ”ser” fattigdomen som ligger under näsan på en själv, ofta dagligdags.... Här i Isaan där jag bor, så har jag svårt att tro att det finns folk som t.ex. svälter. Alla verkar ha mat på bordet, eller kanske mer på golvet.....

Här finns mat precis överallt, jag behöver inte rabbla upp detta en gång till, har ju gjort det tidigare många gånger. Men det är nog inte lika lätt överallt. Speciellt för de människor som överger by-gemenskapen, där förutom släkten, också gemenskapen och tryggheten i viss mån finns.

Där man hjälper varandra med det mesta, om man är i trångmål med mat t.ex. Men de som då flyttar ned till turist-orten har inte detta säkerhetsnät av trygghet. De blir ofta isolerade, ingen bryr sig speciellt mycket, och alla kör sina egna race. Och där i Bangkok, Pattaya, Phuket med mera turist-orter, utspelar sig många scener som de inblandade aldrig trodde var möjligt, där de bodde i sin by när de var yngre eller små...

På turistorten, så blir de lumpsamlare, soptippen, och panta flaskor som gäller, om man inte hittar någon av de minimum-jobb som finns lite grand här och där. Men det är svårt att ge 67 miljoner människor jobb i ett land som Thailand... Nu läste jag i tidningen här om mormodern, den gamla kvinnan.

Hon tog hand om sina 4 barnbarn på fulltid. De bor i Chonburi, som ju är provinsen där Pattaya bland annat ligger.  Denna tant, denna mormor, hon är endast 47 år, kan ni se det på fotot?? Hon berättade att hennes son sitter i fängelset, och hennes dotter stack, och övergav helt sonika sina 4 barn, som då mormodern tog hand om...

Det är ju en känd sedvänja i detta land, alltså att mamma och pappa skaffar ungar, och sedan dumpar dom hos mormodern först, och om inte det funkar så blir det farmodern... Men mormodern var otroligt stolt över sina små barnbarn, se bilden. De hjälper dagligdags både INNAN och efter skolan sin mormor med 2 saker.

Och det var att se till att sköta skolarbetet, och 2 hjälpa till och sortera skrotet som mormor samlar in, för att senare sälja till uppköpare i närheten. Mormodern tjänar mellan 100 baht upp till maximalt 300 baht om dagen, men som hon sade, det räcker inte på långa vägar till mer än nästan maten, men bara nästan.

Men alla andra kostnader för barnen med kläder, skolavgifter o.s.v. är verkligen kämpigt för mormodern... Hon berättar att ”vissa” dagar så har dom faktiskt fått svälta... Dottern/modern till barnen har inte setts till på flera år. De bor i en koja med plåt-tak i skogen, de har en säng att dela på, som en granne har donerat till dem...

Tänk vad litet pengar som kräves för oss, falanger, för att hjälpa denna familj. Jag menar tänk om thailändarna i sig själva hade varit mer vakna, öppna, och släppt in falangerna i sina liv, istället för att konsekvent stänga dem ute, ja då hade dom kunnat få ut otroligt mycket mer, än vad dom får nu utav oss vad det gäller välgöreninhet och engagemang. Ja, ”man skördar det man sår”, som det ju sägs..

Handskak


Chaiyaphum MMMDCLV

7 augusti 2019

89,9 kilo - 88,9 kilo (25 km) 1 timme 29 minuter

Första vikten är morgonvikten

Andra vikten är direkt efter cykelturen

Valuta-kurs; 3,212 nedåtVin in,

hemlighet ut!!

På tal om rikemansbarn, så är nog dom sig hyggligt lika lite överallt i världen, men i min trånga världssyn, så ter sig dock dessa rikemansbarn som bor i dessa U-länder som typ Thailand, som mer bortskämda än de västerländska ditona. Javisst undantag finns, dessa kan ni stoppa upp någonstans...

Dagens historia härrör sig från Udon Thani, Thailand. En son till en förmögen affärsman satte eld på sin Mercedes-Benz, efter att hans pappa vägrade att rädda honom från en bar-räkning på 5 000 baht (SEK; 1.500:-), som han hade på en pub i Udon Thani. Historien om den utbrända bilen började på puben ”Tawan Daeng”, där den rika ungen drack upp en räkning på 5 000 baht, bara för att finna att han var medellös när det var dags att betala för sig.

Eftersom han var en stammis lät personalen honom åka för att skaffa pengar, men hans far vägrade betala, och i nästa ögonblick kraschade han bilen på ett fält. Sedan hällde han bensin på sin Mercedes CLS 250, och satte eld på den, innan han kallade på vänner att komma och hämta honom.

När brandkåren och polis kom till branden, var affärsmannen redan där, och förklarade hela historien. Sonen kommer att förhöras av polisen under de kommande dagarna, när han har återhämtat sig från ”prövningen”.Jag brukar ju återkomma till ämnet ormar med jämna mellanrum, och på förekommen begäran från flera läsare, som bor och/eller ofta reser hit ned, så bad dom mig att publicera listan som jag har på ormar och deras thai-namn, vilket kan vara himla bra att veta om man hamnar på sjukhus, och måste kunna prata med läkarna där och identifiera “förövaren”.....

Så här kommer de ormar jag har, listan är långt ifrån komplett, men jag samlar på mig efterhand, och fyller på listan efterhand, Det vore ju rena rama natta att bli biten av en av de "grymma" ormarna, komma till sjukhuset, och ligga där och harkla sig på engelska och svenska, och ingen fan fattar vilken orm man menar. Så kunskap kan aldrig bli fel...

King Cobra Snake                                Pyton orm
Ngu johng aang                                      Ngu Luam
Malayan Pit Viper                      Red-tailed Pipe snake                              
Ngu gap pha                            Ngu Song Hua Ngu Kon-kob,   
Banded Krait                                     Malayan Krait
Ngu Samlaem                                Ngu tap saming kla,
Oriental Rat Snake                           Ngu kan plong                     
Ngu Sing Hang Lai                             Russel Viper
Monocled Cobra                               Ngu Maow Sao
ngu hau mo,                                 Checkered Keelback
ngu hau hom                           ngu lai so yai, ngu daeng hae
Indo.Chinese Rat Snake             Banded Kukri snake    
Ngu Sing Ban,                                   Ngu Ngod Thai
Ngu Hao Ta-lan                             Common Wolf Snake
Laotian wolf snake                            Ngu Soi-luan
ngu plong chanuan lao,                  Painted Bronzeback
ngu kan plong                                Ngu Sai-man Pra Inthra
Copperhead Racer                         Golden Tree Snake
Ngu Tang-ma-prao Lai Keet              ngu kieo lai dok mak  
Oriental Vip snake                       White-lipped Pit Viper
Ngu kieo hua ching chok pa     ngu khiau hang mei tong loeng   
                             
Lycka till alla, och hoppas vi är försiktiga, tänk på att när ni dagtid är ute på t.ex. risfälten och kanske bara promenerar och har det gott, och kanske inspekterar fruns risfält. Tänk på att 90% av alla giftormar är natt-aktiva. Och de ligger i sina hålor under dagarna och sover. Dessa hålor är oftast råtthålor eller sorkhål, om nu det finns sorkar i Thailand.

Men ja alla djur som gräver hålor, dessa tas över av ormarna. Och lika lätt som dom kravlar ned i en sådan håla, lika lätt kan dom kravla upp igen, och komma ut om dom känner att det är för mycket rörelse och aktivitet runt ”deras” håla i marken.

Handskak


Chaiyaphum MMMDCLIV

6 augusti 2019

90,5 kilo - 89,4 kilo (25 km) 1 timme 33 minuter

Första vikten är morgonvikten

Andra vikten är direkt efter cykelturen

Valuta-kurs; 3,222  uppåtNya bekymmer,

får oss att glömma de gamla!!

Idag i brist på annat, så stack jag och York med våra motorbikes söderut nedåt Chatturat till. Jag hade sett ute på internet att för några år sedan, så hade ett företag startat med att satsa på ett projekt för falanger, som ville ha ett boende på gamla dar, med läkare och sköterskor tillgängliga dygnet runt. Alltså ett äldreboende....

Foton på anläggningen var imponerande, och visst, det var inte riktiga foton, mer animerade ifrån en reklambyrå, så man kunde se i detalj hur det skulle se ut. Ja man vill ju locka investerare förstås.... Så att man hade inget att göra idag, förutom sitta vid datorn, så var valet lätt, ut på motorbiken, och köra söderut i 42 kilometer ena vägen.Och med Yorks grymma GPS, så skulle vi allt hitta denna anläggning. Vi hade koordinaterna från deras hemsida, så inga problem. Vi kom fram och där fanns absolut noll och ingenting. Men tydligen så hade vi missat det med 100 meter åt någon konstig riktning. Ty York hittade ett foto av 3 stycken kolonistugor, och en helt övergiven bygg-arbetsplats sedan flera år tillbaka, när han kom hem ute på internet.....

Så man kan ju lätt då förledas tro att ÄVEN denna sak gick i stöpet för thai. Ja de har ju en förmåga att inte kunna planera eller organisera. Så de hade garanterat INTE kollat in vilket målgrupp de skulle rikta in sig på, säkert inte gjort en budget för denna anläggning o.s.v. De gör bara inte sådana saker i Thailand. Här kör man på i blindo fullständigt, och sedan har man sitt berömda uttryck när allt går åt helvete; “Mai Pen Rai”.... (sånt e livet)....

jag tänker då så här vad det gäller målgruppen falanger som bor här uppe i Isaan. Om man tänker som så här då... De falanger som har gått om stålar, varför skall dom sätta sig, och bli isolerade på ett äldreboende i Thailand, när dom har tillgång till sin thailändska frus hela släkt, som ju tar hand om falangen de sista brusande åren?

Så den gruppen som målgrupp går åt skogen garanterat.....Sedan har vi då dom som INTE har så mycket stålar. Skall man inbilla sig att en falang lägger sina absolut sista stålar på ett äldreboende, när han ju har samma som den rike falangen, alltså tillgång till en thaifamilj som tar hand om honom. Och han har antingen oftast ett redan betalt hus, eller så bor dom i fruns hus, alltså helt gratis. Ja så den målgruppen går också fullständigt åt helvete.

Men däremot om JAG var i den sitsen, att jag skulle vilja genomföra ett sådant här projekt, så hade jag förlagt det ned till turist-orten istället. Massor av falanger bor där, fruns släkt finns långt upp i Isaan och mer norröver, så ett äldreboende med falanger som oftast har lite mer stålar, än kanske Isaan-falangen har. Ja jag generaliserar nu, så ta inte illa upp. Undantag räknas inte, det vet ni väl..

Så ja Hua Hin skulle nog vara mål nummer 1, och sedan Chonburi med Pattaya-gänget, och där omkring.... Där tror jag att man skulle kunna få lite fräs på denna typ av investering, som det handlar om... Ja ni kan ju se vilken snygg anläggning de hade i tankarna.... Snyggt va?? Där hade man ju lätt kunnat bo, om omständigheterna varit annorlunda.Ja en liten notis om Thailands framtidsvision framhållet av deras utbildningsminister, nä inte samma minister som föreslog höjning av hastighets-begränsningen till 120 kilometer i timmen för att minska dödsolyckorna på de thailändska vägarna. Allt nog, utbildnings-ministern tydligen angelägen att skaffa sig ett namn och en karriär, föreslår nu att thailändska barn skall lära sig ett 3:e språk.

Alltså förutom thailändska och engelska. Ja engelska som ingen fan varken kan prata, läsa, eller skriva. Dessa skall nu lära sig obligatoriskt att koda datorer, och språket "kodning" skall alltså finnas på schemat. Ja man får verkligen hoppas att den thailändska inställningen till detta språk INTE blir lika förintande värdelöst dåligt, som dom behandlar engelska språket då..

Redan idag kämpar thailändska studenter så långt det går att lära sig ett andra språk (engelska). Enligt Education First’s English Proficiency Index 201, så klarar Thailand sig inte så bra när det gäller att lära sig det engelska språket. Thailand placerades som 64:e plats bland 88 länder, och har en lägre kompetens-rankning än Bangladesh.

Handskak


Chaiyaphum MMMDCLIII

5 augusti 2019

90,3 kilo - 89,5 kilo (25 km) 1 timme 32 minuter

Första vikten är morgonvikten

Andra vikten är direkt efter cykelturen

Valuta-kurs; 3,188 nedåtSjälvförtroende är halva segern!!

Igår kväll den 4 augusti, så var vi bjudna på restaurant av York och hans fru. Hon fyllde 49 år, även om thaisläkten betraktade och hävdade det som 50 år i ålder. Ja dom är ju här i Thailand samma som dom var på Jesu tid. Ja ni vet Jesus han föddes ju, och var 1 år redan vid födseln... Deras släkt kom också, och javisst, vi hade med oss Funfa och Namkaeng också. Och dom 2 hade sina mobiltelefoner med sig, så dom hörde vi sedan inte av på hela kvällen...

Det blev en trevlig kväll runt bordet, men tur man satt med York och hans kompis advokaten, som är ungefär lika tjötig som vi är. Thaiarna satt där tysta och käkade frenetiskt. Säkert lite halvblyga kan jag tänka mig. Där fanns säkert runt 10-11 olika maträtter på bordet, och 16 personer alla inräknade.Jag blev tvungen att gå på dass, och letade efter dörren, men jag utgick att det nog måste vara den här dörren ni ser på fotot. Först kunde man kanske dra slutsatsen att det var för mammor, eller kanske kvinnor, men så insåg man bara att det var en av alla de fullständigt värdelösa thai, som inte kan stava eller läsa, eller ens prata engelska, som hade snickrat ihop denna skylt. Säkert samma kategori av kille som tillverkat alla trafikskyltar med fullständigt felstavade engelska ord... Ja då vet man tillsnästa gång då, “Mam”, så är det rätt dörr för mig....

Och det blev säkert en ganska dyr anrättning detta med maten. Ja thai gör ju alla sina middagar till excesser i matfrosseri. Och ju mindre stålar och omständigheter dom kommer från, ju mer mat på bordet vill dom ju gärna ha. Det handlar ju mestadels om ansikte utåt. Vi träffades strax innan kl. fem (17.00), och de flesta gick hem redan klockan 19.00 igen, de var ju mätta då, och det är startskottet till att avvika, och sticka hem.

Thailändare har ju inte alls samma bordsskick som vi har, vilket som är bra, och vilket som är dåligt får ni andra tvista om. Men som vi gör i falangland. Vi tar ett par groggar innan middagen startar, sedan sätter vi oss tillsammans till bords, och käkar lugnt och sansat ganska länge. Därefter så serveras det dessert, kanske med kaffe, likör, och kanske glass eller kaka.

Sedan brukar, och då har det säkert gått tidsmässigt sedan man kom, runt 3-4 timmar, då skriker ALLTID en dam vid bordet.... -”Nä nu skall vi dansa”.... Detta som jag alltid bävar för.... Men som tur är, så börjas det också serveras groggar igen när dansen börjar, så man kan ju ofta hålla sig undan med lite tur i baren, och dricka och tjöta, och hoppas att ingen tant ser en, och vill kramas, och trycka “kön” på dansgolvet, allt medans hennes man inte ser.....

Man vandrar sedan hem i natten, ofta bra i gungan, och klockan brukar tangera 03.00-04.00 många gångar. Man har då oftast spenderat runt 6-7 timmar på den middagen/tillställningen. Här i Thailand alltför många gånger, så kommer man oftast alldeles för sent till restaurangen, sätter sig ned, glufsar i sig maten, öser i sig ölen med is i.

Och sedan när man är mätt runt 1,5 max 2 timmar senare, så reser man sig, säger ibland adjö, ibland inte, och lämnar och åker hem. Jag själv igår stannade längst, och jag steg innanför dörren här hemma klockan 19.45 redan. Härligt att komma hem i tid, men det känns mysko, känns nästan som man övergivit dom som hade middagen med en sådan, enorm snabb reträtt...Någon som mer än jag, tycker att kossor har snälla ögon. Ja men det har ju katter också, och dessa som ni vet kan ju käka upp Er lätt som en plätt, alltså lejon tigrar, pumor m.m. En kvinna utsidan av Buriram hittades härom dagen död i buskarna utanför sitt hem. Det gjordes ingen undersökning eller obduktion. Anledningen var lika klar, som lösningen var enkel.

Kvinnan hade märken efter många klövar, och det var massor av klöv-spår runt hennes kropp, och hon hade flera stycken djupa sticksår på kroppen. Det visade sig att tjuren hade sprungit på henne och stångat henne illa, och kossorna hade sedan gjort processen kort med kvinnan, som var ganska demolerad när dom hittade henne.

Kossorna, ja dessa gick lugnt och städat och betade, och hade det gött i solskenet, dom verkade inte bry sig allt för mycket... Ja det är ju som man alltid sagt, titta in i ögonen på en kossa, så ser ni hur lite som finns innanför deras pannben, det står helt stilla, och de har enbart gräs och bete i skallen ingenting annat känns det som... Känns nästan som om de flesta invånare i Isaan har just gräs, rötter, grenar, larver, och sallad i skallen, och just inte några fler intressen..

Handskak


Chaiyaphum MMMDCLII

4 augusti 2019

90,6 kilo - (0 km)

Första vikten är morgonvikten

Andra vikten är direkt efter cykelturen

Valuta-kurs; 3,189  uppåtOm en tjuv inget finner att stjäla,

så tror han sig vara ärlig!!

Idag hände det som bara inte får hända. Jo jag skulle återigen ut på risfälten och utforska ytterligare en ny stig som retat mig länge nu. In i grönskan for jag. Och gött var det, och fåglarna kvittrade under de först 30 minuterna. DÅ jäklar anåda hände det... Kedjan bara gick rakt av och rasslade i backen.

Kedjelåset var helt borta, och det var jag också... Jag var helt strandsatt, och fick i värmen och hettan börja promenixa där utefter flodfåran, och inte ett endaste hus såg jag just då. Dock efter typ 20 minuter, så fick jag se en tant med kossor som betade, ja kanske inte damen, men kossorna betade i alla fall..

Hon ropade till mig och frågade läget, och jag sade till henne att kedjan gått av. Ja ni fattar va? Inte fasen kan jag säga nåt sånt, men medelst handviftning och halvtaskiga thai-ord, så tror jag att hon fattade när jag frågade om det låg en by i närheten. Visst sade gumman bortifrån andra sidan flodfåran.

Hon pekade åt mig att ta cykeln och komma över. Ja flodfårorna här nu är nästintill uttorkade, så jag kunde finna en väg över, och gumman pekade vilt för att visa vägen. Jag kom lyckligen över, och hon pekade framåt en annan väg, och berättade namnet på byn. Ett namn som jag bara inte kan komma ihåg, utan att träna på det, och skriva det några gånger...

Jag började gå, och efter någon kilometer, så¨sam det omkring i floden, ja det fanns vatten just där, en farbror, jag frågade honom också, så jag hade dubbelkoll på riktningen. Han bekräftade vägen ”tom pai”, alltså rakt fram.. Och nu fick jag börja promenera på riktigt. Ja det är nog tur att man bara är 68 år och inte äldre, ty det var jobbigt på ett sätt.

Men jag visslade sjöng och var positiv, och till slut så såg jag långt därborta hustak, i alla fall ett par stycken av dom. Och ta mig sjutton för första gången idag, så kände jag igen mig till 100%... Efter styvt nästan 40 minuters ytterligare promenerande, så kom jag fram. Första huset jag frågade om reparation, där pekade damen framåt vägen.

Och jag gick dit, en ilsken sket-kärring viftade och tjoade, och sade nåt obegripligt.. Jag fortsatte och kom till en liten affär som jag frågade. Där var en ung tjej som gillade att hjälpa falangen, och hon tog sin motorbike, och körde framåt vägen med mig sakta stånkande efter henne. Vi kom fram till ett hus där hon lämpade av mig.

Där var en gammal gammal tant, typ 78 år gammal, med en liten baby på armen (förstås)... Gubben hennes satte igång med cykeln, men det visade sig att han inte kunde ett skit om modernare cyklar, än de som tillverkades senast 1935 utan broms..... Efter några fruktlösa försök, så gav han upp att fixa kedjan, som jag ju tagit med mig förstås.Han kallade då ut sin son, en 17 årig yngling, som tydligen låg på örat förstås och sov. Pojken, alltså 1 åringen var hans son... Han började nu pilla oh slå med hammare på kedjan, och kom inte nån vart han heller. Jag frågade om jag fick låna telefon, och så ringde jag till Yongan, som fick komma och hämta mig och cykeln.

Men secket beskrivande av vägen. Hur svårt är det inte för mig som vet varenda väg som har asfalt på sig eller grus, och Yongan vet inte mycket geografi alls, inte ens i närområdet. Visserligen låg detta 20 kilometer bort, men man tycker ju att hon skulle kunna vägen. Men hon löste detta till slut, och vi möttes utefter vägen.

Jag hade inte tålamod att vänta, och startade att promenerandes möta henne. Jag fick möte med 2 stycken kofösare a la Thailand. De var snacksaliga och glada, och gillade rejält att prata med falang. Hur de stod ut att prata med mig som inget kan, övergår mitt förstånd, men främlingar är kul att prata med.

De båda berättade i alla fall för mig om ett par möten de haft med Nguu How (Kobror), och det är ju riktigt kul att höra de inföddas berättelser. Man märker direkt deras nästan paniska rädsla, för att ormar skall bita dom, och döda dom med gift, eller krama ihjäl dom. Så ALLA ormar här där jag bor, är chanslösa redan när dom föds ute på risfälten.

De dödas omedelbart vid åsyn, och det spelar ingen roll om det är en Glasögon-orm, eller en Råttsnok, eller en ofarlig Kukri, eller en livsfarlig svartvit Malaysisk Krait.... Alla slås ihjäl utan pardon... Ja till slut så kom Yongan och Namkaeng med vår bil, och vi lastade in hojjen därbak.

Jag körde ned till mountainbike-affären i Chaiyaphum, som Jacky äger och driver. Han bytte kedjan på 1,5 minut, och kedje-fanskapet kostade hela 900 baht. Den gubben kommer jag nu att kolla upp, ty det känns som om han överdebiterar mig precis hela tiden, för precis allting.... Och med detta så var dagen slut.... Vi hörs snart igen...

Handskak


Chaiyaphum MMMDCLI

3 augusti 2019

89,9 kilo - 89,3 kilo (20 km) 1 timme 23 minuter

Första vikten är morgonvikten

Andra vikten är direkt efter cykelturen

Valuta-kurs; 3,188  nedåtOm en man håller upp bildörren för en kvinna,

så är antingen kvinnan eller bilen ny!!


KEJSARENS NYA KLÄDER....
Låt mig påminna om den gamla sagan om kejsarens nya kläder, Handlingen är ju i ned-pressad form följande;
I sagan syr två skräddare nya kläder till kejsaren. De säger att de använder ett magiskt tyg, som gör att mindre begåvade personer inte kan se det.

I själva verket använder de inget tyg alls, men eftersom ingen vill framstå som mindre begåvad låtsas alla om att de ser "kläderna", och kejsaren vandrar omkring naken. Ett litet barn utropar dock: "Han har ju inga kläder på sig!"

Sagans sensmoral används ofta för att symbolisera hur människor anpassar sig till gruppen, till PK-eliten, även när det är uppenbart för dem själva att gruppen har fel.
Att liksom det lilla oskuldsfulla barnet i sagan utbrista; ”Kejsaren är naken”! innebär att påpeka något som alla kan se, men som ingen vågat säga.

Och EXAKT detta sker med Klimat-Greta fast tvärtom..... Här så luras hela svenska folket fanimej av barn-ungen, och  PK-etablissemanget att vägra/icke våga säga att ”kejsaren faktiskt är naken”, och istället alltså jamsa med en barn-unge....

Fy skäms alla galningar hemma i Sverige, ni har ett helt jäkla land att försöka rädda, men så jamsar ni med en 16:åring, är ni helt dinga i skallen eller?? Nä nu skall JAG gå ut här i Chaiyaphum, och INTE köpa kläder... Undrar om det kommer att bli dyrt??? Men ganska schysst ide´, kan ju ha på mig en massa märkes-kläder till ingen kostnad alls....En video från här i Thailand har blivit väldigt populär att titta på verkar det som. Det handlar i alla fall om en äldre kvinna, hon är för övrigt 75 år gammal, och hon går där på vägen, och kånkar på en stor Kobra på styvt 2 meter. Och sådana bjässar är ju inte att leka med precis.

Folket i byn är vana att se henne på detta sättet med sina ormar, och dom försöker ju stoppa henne, då de är rädda att hon skall ha en olycka med trafiken, ty hon brukar alltid lufsa där vid vägkanten, sägs det...

https://video.sanook.com/player/1377709/

Oron för ormen och henne är inte ens att tänka på. Damen har under sina år i byn fångat in styvt 55 ormar av alla de slag berättar hon, varav 22 stycken av dom har varit Kobror. Hon berättade också att hon blivit biten otaliga gånger, men att orm-giftet inte brukar beröra henne alls sedan barnsben. Hon trodde att det berodde på att hon fått ta emot så mycket gift redan under sina tidigare år i livet....

Hon berättade också att hon brukar greppa ormarna med sina bara händer, och efter mer än 50 bett från ormarna, så har hon bara delvis känsel kvar i sina händer... Ormen i alla fall som ni ser på videon, tog gumman och släppte utanför sin egna tomtgräns. De smygande byborna förstås var beväpnade med påkar, och de slog ormen sönder och samman, i samma stund som gumman vände ryggen till..

Byn där gumman bor heter; Wisai Neua och ligger i området runt Chumpon. Gumman heter för övrigt Praneet Kaewbangtoo och hon lär vara en licensierad naturmedicin-doktor, och gumman bor ensammen alltsedan hennes man och son stack ifrån hemmet. Om detta berodde på alla ormar får jag låta vara osagt, men vem vet

HandskakChaiyaphum MMMDCL (3.650)

2 augusti 2019

90,2 kilo – 89,7 kilo (34 km) 2 timmar 12 minuter

Första vikten är morgonvikten

Andra vikten är direkt efter cykelturen

Valuta-kurs; 3,20  uppåtSlå sin fru med brödkaveln,

gör inte baket klart!!

Idag så vart det lunch med Dan, han mailade mig i morse, och frågade om jag ville haka på. Och så klart det vill man ju. Problemet var ju bara att han så gärna vill åka till ett “speciellt” fikaställe nere i stan, och anledningen till det är att det handlar om 12,5 steg från bilen till att sitta ned på det lunchstället.

Och problemet är tycker jag, att det är fullständigt stendött där, inga speciellt att träffa, och inga att prata med, och inte ens några snygga damer att kika på i smyg. De enda som springer där är falang-brudar ifrån England och USA. Och dom är dom fulaste jag sett sedan jag gick på Maranata-möte ute i Billdal, en gång på sent 1960:talet.

Men jag stövlade över till honom, och fick honom att gå med på Lobinson och food-courten där. Han frågade så klart var det var närmast att parkera, så jag visade honom ingången till shoppingmallen, och närmaste vägen till rulltrapporna.  York han anslöt han också, och så gjorde även Lloyd från Calgary i Canada, och hans fru...

Jag och Dan käkade Poppia, och de andra galär-slavarna tryckte i sig thaimat av någon sort och utseende. Efter matstunden, så lufsade vi ned till kaffestället, och drack en kopp svart java, och käkade en Donout... Smakade bra, och kul samtalsämnen fick vi till, och det är ju alltid roligt att träffa folk ifrån olika kulturer, 4 gubbar+1 dam och 5 länder var representerade; Canada, Thailand, Sweden, Germany och USA... Inte dåligt va?

Visst pratar många om att Isaan och landet här i nordöstra Thailand är rena rama natta, och trist och fruktansvärt svårt att bo i. Men det skall jag säga, dessa människor som pratar på detta sättet, är också många gånger av den typen, som har svårast att klara sig på egen hand i livet för övrigt. De behöver helt enkelt social hjälp, icke social-hjälp, men social hjälp!!

Skaffa en typ hobby, eller något att göra på regelbunden basis. En del golfar, alldeles utmärkt, en del spelar badminton lika bra det. En del som jag själv, har funnit sig tillrätta med arbete på långdistans via datorn, och så tror jag att en av de absolut viktigaste sakerna är att man verkligen försöker skärpa till sig, än mer än man gjorde hemma i hemlandet, vad det gäller det sociala livet.Man måste helt enkelt ha vänner och bekanta, och man måste träffas ibland och prata, och ha ett “liv” kort sagt!! Folk som kommer ifrån falang-land underskattar detta konstant, och hamnar då också hyggligt ofta i problem med spriten, och allt annat dom tar till för att dom har det dö-trist i sina liv..

En kul grej hände också på eftermiddagen idag efter själva lunch-tillställningen. Jo jag tog min 32 kilometers cykeltur, alltså från min by Nong Nasaeng, ned till 201;an, cyklade söderut ned till Ban Khai (12 kilometer), svängde av in på en asfalterad väg där. Och sedan cyklade jag i styvt 4 kilometer, fram till en svensk killes hus. Där cyklade jag in.

Jag cyklade på allt i akt och mening, att komma ut på andra sidan dessa risfält som ligger mellan 7-8 kilometer bortåt nejderna. Det finns ju i stort sett hundratals olika stigar, vägar, ko-stigar bland risfälten. Och jag tycker faktiskt det är det absolut roligaste stället att cykla på. Helt stilla och fridfullt, och fullt av ormar, råttor och Varaner, ja en massa olika djur som man stöter på.

Jag hojjade på, och för att göra pinan kort, efter styvt 45 minuters gassande i solen på cykeln så kom jag ut ur risfälten igen helt välbehållen. M E N jag kom ut på EXAKT samma jäkla ställe som jag hade kört in i. Jag hade alltså inte en susning om att jag hade alltså cyklat i 45 minuter, i en enda stor vid cirkel....

För tillfället nu den sista veckan, så har vi haft det ljummet och skönt i luften, och dryga 32 grader, med en hygglig vind. Och jag har inte ens behövt sätta på A/C;n här i arbetsrummet. Så livet har varit extra lugnt och städat för min del.... Annars inget nytt under solen mer idag. Men imorgon kanske jag skall berätta om tanten som brukar bära omkring på Kobror som hon fångar in själv, bör ju alltid intressera någon utav Er läsare..

Handskak


Chaiyaphum MMMDCXLIX,

1 augusti 2019

89,9 kilo – (0 km)

Första vikten är morgonvikten

Andra vikten är direkt efter cykelturen

Valuta-kurs; 3,195 nedåtEn kvinna har långt hår,

men kort på förnuft!!

Jo detta är väl inte mycket att tala om eller vara stolt över, men jag blev idag den 30 juli avstängd i 7 dagar på facebook. De skrev till mig att mitt inlägg betraktades som hatiskt och rasistiskt, och det tillåter icke Facebook. Vad hade jag gjort för hemskt då?? Jo först så fick jag tänka efter, men kunde inte komma på vad sjutton jag skrivit.
Men medans jag letade, så dök inlägget upp inne på facebooks-rapport-sida, och där hade jag inlägget i sin helhet...

Så här exakt skrev jag, och de fällde och stängde alltså av mig i 7 dagar:
citat
Har du VISA och ser hyggligt ordentlig ut, så inga problem alls... Kommer du VISA-lös, så kan du få problem, och måste visa pengar 20.000 baht.. Men se till att ha VISA annars 20.000 baht på dig så inga problem...
Men överlag, så brukar ju inte vi svenskar så ofta råka in i problem. Vårt anseende är fortfarande ute i världen ganska bra.

Detta kommer dock med de "nya" s.k. svenskarna att förändras kapitalt, och synen på oss kommer att kullkastas fullständigt, och vi kommer att ses som paria antagligen, då hela världen vet vilket skumrask som många gånger i alltför stor utsträckning kommer till Sverige.
Synd på de riktiga svenskarna, och på de BRA utlänningarna som blir svenskar, som får lida för all import-skit....
slut citat

Ja PK-industrin i Sverige utvecklar sig mer och mer till en diktatur, och det är skamligt hur väl detta är förankrat ute bland “Svensson” både i obygden som inne i stan... Ja när man t.om i riksdagen tillåter mobbing av partier som har MER än 1 miljon väljare. Rent ut sagt kusligt är det......Nu har det kommit i dagen på offentliga thailändska medier dödssiffrorna i trafiken. Dom har ju envisats med att säga runt 20.000 stycken trafikdödade per år, men många (bl.a. jag) har ju trott siffran mer låg på¨27.000 döda per år.... Då ju thai är experter på att dölja de fakta som finns, rädda för att tappa ansiktet.

Nu visade det sig för 2018 att siffrorna faktiskt var hela 35.000 stycken trafikdödade, OM man räknade in de som dog antingen på väg till, eller senare på sjukhuset. Mycket lägligt, så hade ju thai tagit bort den siffran av någon anledning. Thailand ligger nu då med den siffran på 96 stycken trafikdödade vareviga dag året om... Fruktansvärt helt enkelt, och det verkar inte finns någon hejd på denna gäng, som kallar sig thailändare..

Det har kommit i dagen nya sätt att komma åt falangerna, om de skulle ha mage att försöka att slita sig loss från vissa thailändska damer. Svartsjukan och hatet och hämndlustan är grym här i detta landet, så nu har det kommit i dagen att exfrun vänder sig till en advokat, som i sin tur vänder sig till en “polis-vän”, som han har (korruption med löfte om del i “kakan” så klart)...

Exfrun och advokaten ihop med polismannen, konfronterar utlänningen/falangen, och kräver pengar för att lämna honom i fred. Och de “lovar” falangen att OM han inte betalar, så skall de se till att han åker ur landet, eller t.om att han åker in i fängelse. Ja vi alla vet ju vilken makt polisen har i dessa tjingtjong-länder.

Så även om du är oskyldig eller har “rätt”, så tar det månader om inte år att bli fri, och man får aldrig ändå sin heder återupprättad, och polismannen och advokaten klarar sig alltid.... Så med detta varning på torpet. Se alltid till om ni vet med Er att ni gift Er med en kvinna som kan tänkas ställa till sådant här elände, se alltid till att ha en “pant”, alltså en motvikt mot henne, så om hon ställer till trassel, så kan ni ställa till problem ekonomiskt för henne...

Men sett i hur jag själv ser på detta, så gäller det naturligtvis INTE så mycket oss som har mångåriga förhållanden/äktenskap med våra kvinnor, utan jag tänker mer då på förhållanden över lite kortare tid, kanske online-grejor och sådana saker.....

Handskak